Release notes

Versie 3.8.2 Releasedatum: 23-01-2017

Nieuwe functionaliteit

 • In de facturentabel kan worden geselecteerd welke kolommen moeten worden getoond. Nieuwe kolommen Telefoon, E-mail, Referentie en Betaalwijze kunnen ook worden getoond, maar zijn standaard verborgen.
 • In de klantentabel kan worden geselecteerd welke kolommen moeten worden getoond. Nieuwe kolommen Contactpersoon, Website, Btw-nummer en Rekeningnummer kunnen ook worden getoond, maar zijn standaard verborgen.
 • Resellers kunnen nu ook een nieuw wachtwoord opvragen via Wachtwoord vergeten.

Verbeteringen

 • Bij het versturen van e-mails kan niet langer een afzender worden opgegeven.
 • Er is een probleem opgelost waardoor het bevestigen van dialogen op de factuurpagina soms niet mogelijk was.

Versie 3.8.1 Releasedatum: 5-12-2016

Nieuwe functionaliteit

 • Gebruikers kunnen nu op hun factuursjabloon instellen hoeveel decimalen (maximaal 2) worden gebruikt voor de aantal-kolom.
 • Aan het dashboard is een overzicht toegevoegd van de vijf laatst verstuurde documenten.
 • Het betaaltype Verrekend toegevoegd. Het kan worden gebruikt om creditfacturen en gecrediteerde facturen af te handelen.
 • In de bestandsnaam van PDF-documenten staat voortaan ook de naam van de klant.

Verbeteringen

 • Diverse instellingen zijn aangepast met betrekking tot mailverzending vanuit Profifact om markering als ongewenste e-mail zoveel mogelijk te beperken.
 • Styling van 404-pagina aangepast, zodat de opmaak beter overeenkomt met de rest van de site.
 • De lay-out van het btw-overzicht is aangepast en wordt nu geopend in een dialoog vanuit het dashboard.
 • De privacy statement is uitgebreid met informatie over de cookies die Profifact gebruikt.
 • Het overzicht met betalingen per factuur is uitgebreid met de mogelijkheid om direct een nieuwe betaling toe te voegen.
 • De mogelijkheid om credits te verdienen door het uitnodigen van mensen voor Profifact is verwijderd.
 • De titel in de metadata van PDF-documenten is voortaan ingesteld op dezelfde waarde als de bestandsnaam.

Versie 3.8 Releasedatum: 6-9-2016

Nieuwe functionaliteit

 • Ingrijpende verbeteringen aan de achterkant om de stabiliteit en de veiligheid ook in de toekomst te garanderen.
 • Overzichten/tabellen behouden ingestelde selecties, sorteringen, filters en zoekacties wanneer ze opnieuw worden geladen.
 • Gegevens uit overzichten/tabellen kunnen geëxporteerd worden naar CSV.
 • Tabelrijen kunnen geselecteerd worden door er op een willkeurige plaats op te klikken (voorheen alleen mogelijk door te klikken op het selectievakje). Geselecteerde rijen zijn beter herkenbaar.
 • De overzichten Verstuurde facturen, Verstuurde offertes en Verstuurde aanmaningen zijn samengevoegd tot één overzicht Verstuurde documenten.
 • Resellers kunnen gegevens van hun gebruikers nu ook exporteren naar een formaat dat geschikt is voor Unit4.

Versie 3.7.1 Releasedatum: 12-5-2016

Nieuwe functionaliteit

 • Nieuwe gebruikers worden voortaan welkom geheten met een korte introductie. Bestaande gebruikers kunnen de introductie bekijken door op Aan de slag te klikken helemaal rechtsboven.
 • Gebruikers kunnen een standaard betaalwijze instellen. Die betaalwijze wordt dan automatisch geselecteerd bij het toevoegen van een betaling.
 • Witruimte aan het begin en eind van factuur -en offerteregels wordt niet langer weggehaald. Het is daardoor mogelijk om witruimte in te voegen tussen opeenvolgende regels.
 • Vanuit Openstaande posten kan nu voor elke factuur de laatste aanmaning worden afgedrukt en verstuurd.
 • Afbeeldingen in de sjablooneditor behouden hun hoogte-breedte verhouding wanneer hun formaat wordt gewijzigd. Gebruik de Shift-toets tijdens het slepen om het formaat vrij te wijzigen.
 • Blokken in het dashboard kunnen permanent worden gesloten door op de titelbalk te klikken.
 • Resellers kunnen de bedrijfsgegevens, data-exports en accountgegevens van hun gebruikers inzien om betere ondersteuning te bieden.
 • De code voor van de Profifact gebruikersinterface is weer helemaal up-to-date. De interface is op een aantal plaatsen verbeterd.
 • De Profifact API is verbeterd. Bekijk de wijzigingen.

Opgeloste problemen

 • Het dialoog voor het zoeken van klanten bij een nieuwe factuur of offerte is niet langer gevoelig voor letters met accenten, dakjes enzovoorts.

Versie 3.7 Releasedatum: 3-2-2016

Nieuwe functionaliteit

 • Het aanmaningstraject is sterk verbeterd:
  • Er kunnen onbeperkt aanmaningen worden gemaakt van elk type (herinnering, aanmaning, ingebrekestelling). Drie keer een herinnering sturen en dan pas een aanmaning is nu bijvoorbeeld ook mogelijk.
  • Gebruikers kunnen facturen selecteren om voor al die facturen aanmaningen te maken. Aanmaningen voor dezelfde klant worden automatisch gegroepeerd.
  • Het openstaande bedrag van een (in een aanmaning opgenomen) factuur wordt opgeslagen zodat een aanmaning een vast punt in de tijd beschrijft. Voorheen werd altijd het actuele openstaande bedrag gebruikt.
  • Aanmaningen kunnen per e-mail worden verstuurd net zoals facturen en offertes.
  • Het e-mailsjabloon voor aanmaningen kan worden aangepast.
  • Er wordt bijgehouden wanneer welke aanmaningen per e-mail zijn verstuurd.
  • Er zijn specifieke sjablonen voor aanmaningen met de mogelijkheid om de aanmaningsteksten voor de verschillende types aan te passen.
  • De overzichten met aanmaningen onder het menu Aanmaningen zijn vervangen door twee nieuwe overzichten: "Openstaande posten" en "Archief". In het overzicht met openstaande posten staan alle nog niet betaalde facturen. In het archief staan alle verstuurde aanmaningen.
 • Profifact heeft nu een API met uitgebreide documentatie en voorbeeldcode in PHP.
 • Bij iDEAL-betalingen voor een Profifact abonnement ontvangt de klant voortaan meteen een factuur per e-mail.
 • In sjablonen voor facturen kunnen de totaalbedragen worden ingevoegd met "{factuur.totaalinclusief}" en "{factuur.totaalexclusief}". Hetzelfde geldt voor offertes.
 • Voor klanten kan een eigen klantnummer worden ingesteld.
 • Vanuit het zoekdialoog voor klanten bij een nieuwe factuur kan een nieuwe klant worden aangemaakt.
 • Vanuit het overzichtsdialoog met betalingen van een factuur kan een nieuwe betaling worden toegevoegd.
 • De functie "Kopie maken" is nu ook beschikbaar voor conceptfacturen.

Opgeloste problemen

 • De waarschuwing om tussendoor op te slaan bij het maken van een factuur/offerte leidt minder af en verwijnt automatisch na 10 seconden.
 • Statusberichten bovenaan pagina's kunnen worden gesloten.
 • Er zijn een groot aantal kleine problemen opgelost en verbeteringen doorgevoerd die het gebruik van Profifact nog eenvoudiger maken.

Versie 3.6.1 Releasedatum: 5-5-2015

Nieuwe functionaliteit

 • Implementatie compleet vernieuwde website.
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van een betaaldatum bij het registreren van een betaling.
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van een betaalwijze bij het registreren van een betaling.
 • Verdere verbetering beveiliging d.m.v. nieuwe wachtwoordpolicy.
 • Paginanummers toegevoegd als optionele instelling in factuur- en offertesjablonen.

Opgeloste problemen

 • Er zijn veel kleine aanpassingen gedaan om de kwaliteit van Profifact te verbeteren zoals:
  • Oude teksten in serviceemails geactualiseerd.
  • Bug met onjuist gepresenteerde klantnaam in factuuroverzicht opgelost.

Versie 3.6 Releasedatum: 10-2-2015

Nieuwe functionaliteit

 • Offertefunctionaliteit toegevoegd. Met onder andere de volgende mogelijkheden:
  • Offertes maken en afdrukken of per e-mail versturen.
  • Sjablonen maken voor offertes in de door jou gewenste stijl.
  • De status van een offerte volgen en wijzigen.
  • Met een klik op de knop van offertes direct een conceptfactuur maken.
 • Klantselectie vanuit facturen eenvoudiger gemaakt door zoekfuncties toe te voegen.
 • Mogelijkheden toegevoegd voor het slepen en sorteren van factuurregels.
 • In de editor voor sjablonen zijn nu meerdere fonts beschikbaar.

Opgeloste problemen

 • Er zijn veel kleine aanpassingen gedaan om de kwaliteit van Profifact te verbeteren zoals:
  • Laadtijd van klantoverzichten verbeterd.
  • Prijstype voor creditfactuur gelijk aan prijstype originele factuur.
  • Mogelijkheden onder knop acties toegevoegd aan facturenoverzicht.

Versie 3.5.1 Releasedatum: 9-9-2014

Nieuwe functionaliteit

 • Een kopie maken van een bestaande factuur
 • Het is nu mogelijk om met een druk op de knop een kopie te maken van een bestaande factuur. Zo maak je terugkerende facturen nog sneller.

 • Knoppen samengevoegd voor meer overzicht

  We hebben de knoppen voor acties op factuur- en klantniveau samengebracht, zodat je alle acties bij elkaar hebt en alles overzichtelijk blijft.

 • Totalenblok op factuursjabloon voorzien van een kleur
 • Geef de totalen in je factuursjabloon een kleur, zodat ze meer opvallen of beter bij je huisstijl passen.

 • Valutateken toegevoegd aan standaardsjablonen
 • In de standaardsjablonen van Profifact zijn nu valutatekens toegevoegd bij prijzen.

 • Vormen toegevoegen aan factuursjablonen
 • Het is mogelijk om gekleurde en/of omrande vormen toe te voegen aan je factuursjablonen.

Opgeloste problemen

 • Sortering van factuurnummers teruggezet naar sortering op factuurnummer. Conceptfacturen komen altijd bovenaan.

Versie 3.5 Releasedatum: 21-08-2014

Nieuwe functionaliteit

 • Nieuwe sjablooneditor geimplementeerd
 • Er is een nieuwe sjablooneditor toegevoegd. Daardoor zijn er veel nieuwe instellingen mogelijk. Het maken van factuursjablonen op maat wordt daarmee uitgebreider en eenvoudiger.

  Een greep uit de mogelijkheden:

  • Meerdere eigen sjablonen aanmaken en gebruiken.
  • Zelf bepalen welke kolommen je op een factuur afdrukt. Zo kun er bijvoorbeeld voor kiezen de aantal kolom niet op de factuur te vermelden.
  • In een sjabloon onderscheid maken tussen informatie die in facturen per email en afgedrukte facturen wordt opgenomen.
  • Blokken voorzien van een achtergrondkleur, gekleurde randen en lijnen.
  • Meerdere afbeeldingen in een factuur opnemen. Zo kun je behalve je logo's ook bijvoorbeeld een afbeelding van keurmerken in je factuursjabloon plaatsen.
 • Instellen standaard btw-tarief toegevoegd
 • Het is nu mogelijk om bij de instellingen een standaard btw-tarief op te geven die bij de invoer van facturen standaard wordt gebruikt.

 • Bedrijfslogo toevoegen vanuit de editor
 • Een bedrijfslogo kan nu rechtstreeks in het factuursjabloon worden toegevoegd.

Versie 3.4.2 Releasedatum: 30-12-2013

Nieuwe functionaliteit

 • iDEAL betaalwijze geimplementeerd.
 • Bij het afsluiten van een abonnement kan nu iDEAL als betaalwijze worden gekozen. Betaling per kwartaal of jaar is op die manier mogelijk.

 • IBAN migratie uitgevoerd van bestaande rekeningnummers.
 • De huidige bankrekeningnummers van Profifactgebruikers zijn geconverteerd naar IBAN. Dit ter voorbereiding op de regelgeving die per 1 februari 2014 wordt ingevoerd.

Opgeloste problemen

 • De tabel met betalingen wordt nu weergegeven in een passend dialoog. Hierdoor is de lay-out verbeterd.
 • Kleine bugfixes en visuele verbeteringen doorgevoerd.

Versie 3.4.1 Releasedatum: 11-12-2013

Nieuwe functionaliteit

 • Gebruikers kunnen prijzen verdienen door mensen uit te nodigen voor Profifact.
 • We hebben een creditssysteem ingebouwd. Bestaande gebruikers kunnen nu eenvoudig andere mensen uitnodigen voor Profifact. Voor elke toegevoegde gebruiker ontvangen zij sterren. De sterren kunnen worden ingeruild voor mooie prijzen. Dit vind je terug in het dashboard.

 • Dashboard voorzien van een omzetgrafiek.
 • Aan het dashboard hebben we een grafiek toegevoegd voor de gefactureerde omzet van het huidige en vorige jaar. Zo zie je in een oogopslag hoe je er qua omzet voorstaat.

 • Per factuur kiezen voor invoer inclusief of exclusief btw.
 • Door bij facturatie instellingen te kiezen voor Bedragen invoer kiezen bij elke factuur kan voortaan per factuur worden ingesteld of de invoer inclusief of exclusief btw moet worden verwerkt door Profifact.

Opgeloste problemen

 • De tabel met gebruikers in het resellergedeelte laadt sneller.
 • De bestandsnaam van per email verstuurde facturen is nu voorzien van het factuurnummer.

Versie 3.4 Releasedatum: 12-9-2013

Nieuwe functionaliteit

 • Gehele applicatie voorzien van een nieuwe lay-out.
 • Profifact is voorzien van een meer eigentijdse lay-out. Heldere kleuren en grotere fonts verbeteren de leesbaarheid van tabellen met veel informatie. Het invoeren van gegevens is nu nog eenvoudiger.
  Implementatie van knoppen met icoontjes voor standaardfunctionaliteit als afdrukken, verwijderen en opslaan verbeteren de gebruiksvriendelijkheid.

 • Formulieren worden nu al door de browser gevalideerd. (voor browser die dat ondersteunen)
 • Formulieren zijn voorzien van een validatiemethode waarmee de browser de invoer al valideert. Daardoor krijg je direct feedback op hetgeen je invoert en niet pas nadat je de ingevoerde gegevens opslaat.

 • Overzicht van per klant gemaakte facturen.
 • We hebben een overzicht toegevoegd waarin je alle facturen die je naar een betreffende klant hebt gestuurd terug kunt zien.

 • Factuursjablonen selectie en aanpassen vereenvoudigd.
 • Het onderdeel factuurlay-outs is verder vereenvoudigd en hernoemd naar factuursjablonen. Het selecteren en aanpassen van de factuursjablonen doe je nu vanuit één pagina.

Opgeloste problemen

 • Invoer btw-nummer verbeterd. Een spatie tussen de landcode en het nummer wordt nu juist gevalideerd.
 • Ontbrekende abonnementsgegevens in overzicht van resellers zijn aangevuld.

Versie 3.3.2 Releasedatum: 1-8-2013

Nieuwe functionaliteit

 • Overzicht van per email verstuurde facturen.
 • We hebben een overzicht toegevoegd waarin wordt bijgehouden wanneer welke facturen per email zijn verstuurd. Een link naar dit overzicht tref je aan in het dashboard menu.

Opgeloste problemen

 • Het niet verschijnen van de Euro-tekens op de factuur.

Versie 3.3.1 Releasedatum: 16-6-2013

Nieuwe functionaliteit

 • Het versturen van een kopie van de email.
 • Bij het versturen van een factuur per email is het nu mogelijk een kopie naar het eigen emailadres te sturen.

 • Duidelijkere melding dat factuur succesvol per email verstuurd is.

Versie 3.3 Releasedatum: 5-6-2013

Nieuwe functionaliteit

 • Het versturen van facturen per email.
 • Het is nu mogelijk om facturen rechstreeks vanuit Profifact per email te versturen naar je klant. Op die manier kun je eenvoudig overal vandaan je facturen maken en direct naar je klant opsturen.

 • Demo omgeving toegevoegd.
 • Mensen die benieuwd zijn naar hoe Profifact werkt, maar geen account willen aanmaken om dit te ervaren, kunnen nu in de demo omgeving direct aan de slag. Ook bestaande gebruikers kunnen testen in de demo omgeving. Gegevens blijven niet bewaard, maar gaan verloren na het afsluiten.

 • Invoer van straat en huisnummer is samengevoegd tot een invoerveld adres

Opgeloste problemen

 • Klanten in het selectievak bij een nieuwe factuur zijn nu weer alfabetisch gesorteerd.
 • Het ontbreken van een aantal btw-codes in Internet Explorer bij het aanmaken van een creditfactuur.
 • Te smalle kolom voor btw-code 0% buiten EU
 • Icoon voor het maken van creditfactuur verwijderd voor facturen met de status oninbaar

Versie 3.2.3 Releasedatum: 9-4-2013

Nieuwe functionaliteit

 • Aanvulling internationale en bijzondere btw-regelingen.
 • Er zijn btw-codes toegevoegd voor internationale transacties. Dankzij dit onderscheid kan dit eenvoudig worden opgegeven in de aangifte omzetbelasting. Daarnaast is er een btw-code toegevoegd voor de btw-margeregeling. De facturen worden automatisch voorzien van de juiste meldingen.

 • Melding voor automatisch opslaan van conceptfacturen.
 • Gebruikers hebben aangegeven dat het wenselijk is conceptfacturen automatisch op te slaan indien er lang aan wordt gewerkt. In eerste instantie wordt er na 5 minuten een melding getoond die een gebruiker er aan herinnert zijn werk regelmatig op te slaan.

 • Het toevoegen van een klant vanuit een factuur gebeurt nu vanuit een dialoogvenster.

Opgeloste problemen

 • Er zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd in het invoerscherm voor facturen, zodat de pagina sneller laadt.

Versie 3.2.2 Releasedatum: 3-12-2012

Nieuwe functionaliteit

 • Er zijn veel nieuwe demonstratiefilmpjes toegevoegd
 • Meer onderwerpen worden nu in een demonstratiefilmpje uitgelegd. We hopen daarmee de acties nog duidelijker te kunnen uitleggen.

Opgeloste problemen

 • Een probleem met het sorteren op datum in de abonnementsoverzichten van resellers is opgelost.
 • Het invoeren van een . bij een betaling wordt niet langer gehanteerd voor een duizendtal, maar gebruikt als decimaalscheidingsteken.
 • Problemen met het onjuist werkende zoekformulier op de factuuroverzichtpagina is opgelost.

Versie 3.2.1 Releasedatum: 13-11-2012

Nieuwe functionaliteit

 • Abonnementsoverzichten resellers
 • Resellers beschikken vanaf deze versie over meer uitgebreide informatie van hun klanten. Handige overzichten van proefgebruikers, aantal gemaakte facturen en betaalwijze zijn het gevolg.

Opgeloste problemen

 • Datum definitieve facturen
 • Een probleem bij het definitief maken van meerdere conceptfacturen met de oorspronkelijke factuurdatum is opgelost.

 • Factuurlay-out blokken vergroten in Google Chrome
 • Een probleem met het groter of kleiner maken van blokken in de factuurlay-out in Google Chrome is opgelost.

Versie 3.2 Releasedatum: 29-10-2012

Nieuwe functionaliteit

 • Invoeren deelbetalingen mogelijk
 • Waar het voorheen alleen mogelijk was om een factuur de status betaald te geven, is het nu ook mogelijk om deelbetalingen in te voeren. Daardoor kun je nu ook herinneringen en aanmaningen versturen voor slechts het nog openstaande bedrag.
  Alle betalingen worden opgeslagen, zodat je een goed overzicht verkrijgt van de betalingsgeschiedenis.

 • Uitbreiding van het dashboard: jaarlijkse overzichten
 • Het is nu mogelijk de gegevens van meerdere jaren terug te zien op het dashboard. Daardoor kun je eenvoudig de verschillende jaren met elkaar vergelijken en heb je een nog beter inzicht in je financiële administratie.

 • Uitbreiding van het dashboard: nieuwsberichten en meldingen
 • Aan het dashboard is een onderdeel voor nieuws en berichten toegevoegd. Op die manier proberen wij je te voorzien van nuttige informatie en handige tips die aansluiten bij facturatie, debiteurenbeheer of het gebruik van Profifact.

 • Algehele lay-out aangepast
 • Profifact is grotendeels gerestyled. Veel pagina's zijn aangepast om het gebruik nog verder te vereenvoudigen.

Versie 3.1.2 Releasedatum: 16-8-2012

Nieuwe functionaliteit

 • Nieuwe 21% btw tarief toegevoegd inclusief overgangsregeling
 • Het 21% btw tarief is nu beschikbaar bij het maken van nieuwe facturen. Er geldt een overgangsregeling waardoor het nu al mogelijk is om met het 21% tarief te factureren voor leveringen/diensten die na 1 oktober worden uitgevoerd. Het 19% tarief blijft beschikbaar tot november 2013, conform de regels van de overgangsregeling.

 • IBAN nummers toegevoegd
 • Naast bankrekeningnummers is het nu ook mogelijk om IBAN te gebruiken binnen Profifact. Dit is doorgevoerd met het oog op de overgang naar IBAN die aanstaande is.

 • Factuurstatus oninbaar toegevoegd
 • Facturen waarvan niet langer wordt verwacht dat ze door de klant worden betaald, kunnen als oninbaar worden gemarkeerd.

 • Gebruiker kan zijn wachtwoord wijzigen
 • De gebruiker kan zijn wachtwoord wijzigen via Mijn instellingen - Gebruikersgegevens

 • Onterecht als betaald gemarkeerde facturen kunnen worden teruggezet naar status:openstaand
 • Het inlogscherm van Profifact is aangepast naar de huisstijl van de website

Opgeloste problemen

 • Het niet kunnen wijzigen van de grootte van de blokken in de layouteditor in sommige versies van Internet Explorer
 • Beperkingen op de invoer van toevoegingen bij het huisnummer versoepeld
 • Klantgroep gearchiveerd wordt nu altijd onderaan getoond

Versie 3.1.1 Releasedatum: 15-3-2012

Nieuwe functionaliteit

 • Invoermogelijkheden factuurregels uitgebreid.
 • Er kan meer tekst worden ingevoerd. Enter-toets kan gebruikt worden voor regeleinden binnen een factuurregel.

 • Btw-verlegd regelgeving geimplementeerd en uitgebreid.
 • Bij keuze voor btw-verlegd tarief wordt automatisch het btw-nummer van de opdrachtgever op de factuur vermeld.

 • Nieuwe factuur knop toegevoegd aan menu
 • Btw-vrijgesteld tarief toegevoegd

Opgeloste problemen

 • Probleem met invoer gironummers opgelost. Niet langer een P noodzakelijk
 • Voetertekst verwijderd van creditfacturen