Privacyverklaring

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt

Profifact verwerkt de persoonsgegevens van haar gebruikers voor de bedrijfsuitvoering. Het gaat daarbij om het vastleggen van abonnementsgegevens, de facturatie van abonnementen, het opslaan en weergeven van klantbeoordelingen op onze website en het maken van back-ups. Profifact is zelf verwerkingsverantwoordelijke voor die gegevens.

Profifact verwerkt ook de persoonsgegevens die door haar gebruikers worden ingevoerd en opgeslagen. Dat zijn onder andere de gegevens van klanten van Profifact gebruikers. Voor alle gegevens die door een gebruiker worden ingevoerd is die gebruiker zelf verwerkingsverantwoordelijke en is Profifact een verwerker. Profifact raadpleegt alleen gegevens die zijn ingevoerd door haar gebruikers als daar door de betreffende gebruiker expliciet opdracht toe is gegeven of als dat volgt uit wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer, btw-nummer, IP-adres en IBAN.

Waarvoor worden er persoonsgegevens verzameld

Wij verzamelen persoonsgegevens voor:

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij maken gebruik van diensten van derden. Wij delen gegevens met derden nadat is vastgesteld dat zij zorgvuldig met de gegevens om zullen gaan. Het betreft de volgende partijen:

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan u of een derde partij. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen dan kunt u daarover contact met ons opnemen via support@profifact.nl of door ons te bellen op 088-2272727.

Cookies

Voor de toegang tot uw account en het verbeteren van onze diensten maakt Profifact gebruik van cookies. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die door Profifact worden gebruikt:

Naam Functie
Profifact Wordt ingesteld bij het inloggen en wordt gebruikt voor authenticatie en authorisatie. Dit cookie zorgt ervoor dat gebruikers alleen hun eigen gegevens krijgen te zien. Het is niet mogelijk om in te loggen zonder dit cookie te accepteren.
__utma ... __utmz Cookies van Google Analytics. Deze cookies worden geplaatst om het gebruik van de Profifact diensten te analyseren. U hoeft ze niet te accepteren om Profifact normaal te kunnen gebruiken, maar ze helpen ons bij het verbeteren van onze diensten. Dat geldt met name voor het toevoegen van nieuwe functionaliteiten en het optimaliseren van bestaande functionaliteiten. Meer informatie over deze cookies is te vinden op Google Analytics Cookie Usage on Websites.